Home /  Nieuws

Zorg & ICT

Bezoek Auxzenze tijdens de beurs Zorg & ICT

5 t/m 7 april 2016

Auxzenze heet u van harte welkom op de beurs Zorg & ICT. Op stand E014 staan wij u graag te woord.


Registreer u kosteloos via onderstaande link.


Zorg & ICT


IT makes sense

Contact: 088- 5585250 of via info@nullauxzenze.nl


Zorg | Overheid | Transport & Logistiek | Productie | Zakelijke dienstverlening | Automotive

Read More →

Met Auxzenze loopt u altijd met uw hoofd in de (Cloud) wolken

ICT oplossingen van Auxzenze

ICT bedrijven in overvloed, maar vind maar eens dat bedrijf dat u begrijpt en de juiste ICT oplossingen aandraagt. Dat er net even wat meer uitspringt en u een goed gevoel geeft. 


Of het nu om onze Cloud diensten gaat, beheer van uw ICT omgeving of het inrichten van werkplekken, met Auxzenze loopt u altijd met uw hoofd in de wolken. Auxzenze weet als geen ander wat ICT ontzorging inhoudt, zodat u als ondernemer zich met de dingen kunt bezighouden waar u goed in bent.Wilt u weten wat Auxzenze voor uw organisatie kan betekenen of heeft u een andere vraag, neem dan contact met ons op.
Telefoonnummer: 088 – 55 85 250 e-mailadres: info@nullauxzenze.nl

Read More →

Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid

Sinds 2016 is de meldplicht datalekken (Wet bescherming persoonsgegevens) van kracht.

Alle datalekken moeten gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bedrijven moeten mogelijk ook de betrokkenen informeren over dit lek.


Wat verstaan we onder een datalek?
Als er bij een incident persoonsgegevens verloren zijn gegaan of enige vorm van onrechtmatige verwerking niet is uit te sluiten. Verlies houdt in dat u de gegevens niet meer heeft, omdat deze zijn vernietigd of op een andere manier verloren zijn gegaan. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan. Beide worden gezien als een datalek.


Enkele voorbeelden:

 • een kwijtgeraakte USB-stick;
 • een gestolen laptop;
 • een inbraak door een hacker;
 • verzending van e-mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden;
 • een malware-besmetting;
 • een calamiteit zoals een brand in een datacentrum.

Meldplicht datalekken


Wanneer is een melding verplicht?

Bedrijven moeten een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer er sprake is van diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Ook de betrokkenen (degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) dienen mogelijk te worden geïnformeerd. 


Een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens moet ruim worden genomen. Dit betreft alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken waardoor de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

 

Indienen van een melding

U kunt een datalek melden via het online meldloket datalekken. Dit moet binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens dient minimaal het volgende te bevatten:

 • de aard van de inbreuk;
 • de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
 • de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
 • een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.

Bij het meldloket van de AP is het mogelijk een nieuwe melding in te dienen, een bestaande melding aan te passen of een bestaande melding in te trekken.


Autoriteit Persoonsgegevens


Nalaten een melding te doen
De Autoriteit Persoonsgegevens mag aanzienlijk hogere boetes opleggen tot (theoretisch) 820.000 of, als dat niet passend is 10% van de netto jaaromzet van de rechtspersoon. In 2018 zullen deze bedragen nog hoger zijn.

Voorkom datalekken

Het is in ieders belang dat datalekken worden voorkomen.

Wilt u weten hoe u dit het beste kan doen en welke maatregelen uw bedrijf moet nemen, neem dan vrijblijvend contact op met Auxzenze.

Read More →

Auxzenze automatiseert nieuw pakhuis en behandellijn Henri Willig Kaas

Henri Willig Kaas automatiseert nieuwe pakhuis en behandellijn met vaste ICT partner Auxzenze

EPO Cheese-IT

Het nieuw gebouwde pakhuis met gerobotiseerde behandellijn van Henri Willig in Heerenveen is onder andere gerealiseerd met ICT-partner Auxzenze. “Zij hebben op basis van hun oplossing EPO Cheese-IT (Kaas software) een module ontwikkeld die de nieuwe behandellijn aanstuurt”, zegt Paul Belema, ICT manager van Henri Willig. “Feitelijk stuurt onze software de gerobotiseerde behandellijn en de AGV’s (onbemande heftrucks) aan”, voegt Louis Post van Auxzenze hier aan toe.


Cheese-IT kaas software


 


“Door alle ontwikkelingen is niet alleen de logistiek verbeterd, maar ook de eindkwaliteit.”

Doordat het nieuwe pakhuis een gerobotiseerde behandellijn en nog eens 700 boxposities heeft, is Willig voortaan in staat alle geproduceerde kaas ook zelf te behandelen en de rijping onder eigen beheer te laten plaatsvinden. “Kijk je daarbij specifiek naar de robot-lijn die wij nu in werking hebben voor de 4,5 kilo en 8 kilo kazen, dan zijn wij hiermee het eerste bedrijf ter wereld”, vertelt Belema. “Door alle ontwikkelingen is niet alleen de logistiek verbeterd, maar ook de eind-kwaliteit. Er gaan 252 kazen op een nieuwe box, dat is bijna drie keer zoveel als op de traditionele boxen van de oude behandellijn.”


Aansturing van volautomatische behandeling

Vanuit de pekel wordt de kaas met behulp van een robot op boxenCheese-IT kaas software gelegd waarna deze

automatisch het pakhuis in gaat. De software houdt in de gaten wanneer een partij kazen behandeld moet worden. Als de kaas aan de beurt is, wordt deze door de software aangevraagd en bij de lijn gebracht. Daar zorgt de software dat de robot met de juiste instellingen de kaas behandelt. Dit alles gaat volautomatisch. “Daarmee vormt onze ICT de centrale aansturing van de kaasbehandeling”, zegt Post.


Totaalpartner voor ICT   

Het automatiseren van de behandellijn is een onderdeel van een jarenlange samenwerking tussen Henri Willig en Auxzenze. “Deze jarenlange samenwerking strekt zich uit over een breed pallet van ICT-diensten waaronder online werkplekken en het beheer van bedrijfsapplicaties voor Henri Willig”, vertelt Post. Met het aanbieden van een stabiele totaaloplossing voor ICT wil Auxzenze de continuïteit waarborgen voor Henri Willig. “Dat is ook waar wij voor staan, wij willen onze klanten van A tot Z ontzorgen”, vertelt Post tenslotte.


kaasmaken

Meer informatie


Voor meer informatie over Auxzenze kijkt u op www.auxzenze.nl

Aanvullende informatie over EPO Cheese-IT vindt u op hier.Wilt u meer weten over EPO Cheese-IT dan vernemen wij dat graag!

088 – 5585250  info@nullauxzenze.nl


Read More →

Ondersteuning Windows Server 2003 is gestopt

Het doek voor Windows Server 2003 is al enige tijd gevallen

Microsoft heeft de stekker eruit getrokken.

Dat betekent dat Windows server 2003 niet meer wordt voorzien van beveiligingsupdates en technische ondersteuning. Begin juli 2014 draaide nog ongeveer 12 miljoen servers op server 2003. Het is onbekend hoeveel bedrijven momenteel nog gebruik maken van server 2003. De schattingen lopen uiteen van 2,6 miljoen tot 11 miljoen.


windows server 2003 exit


Waarom gebruiken zoveel bedrijven nog Windows Server 2003?
Dat in een groot aantal serverruimtes nog server 2003 servers te vinden zijn, heeft een simpele reden; het draait. Waarom zou je iets gaan vervangen wat nog functioneert? De meest gestelde vraag die de IT-beheerders krijgen, is: ‘Stopt het met werken na 14 juli?’, het antwoord is eenvoudig: ‘Nee’. Vervolgens is de migratie-urgentie eraf… Toch brengt het gebruik maken van een Windows 2003 server na 14 juli risico’s met zich mee; je server, en daarmee het hele netwerk, wordt gevoelig voor virussen, te bedenken dat antivirusbedrijven soms 65.000 gevaarlijke bestanden per dag ontdekken en dat aantal stijgt gestaag.


Een infectie van je server kan tot data verlies lijden, nog erger; de data wordt gestolen en een hacker gaat ermee aan de haal. Daarnaast ondersteunen veel software leveranciers server 2003 niet meer, of de uitbreiding van het huidige softwarepakket kan niet meer draaien op server 2003.


Auxzenze kan voor u de migratie uit handen nemen en/of adviseren m.b.t. een passende cloudoplossing.


info@nullauxzenze.nl  088-5585250

Read More →

Meer iPads bij Surplus Zorg na geslaagde proef

Surplus, klant van Auxzenze, zal meer iPads inzetten na geslaagde proef

Men maakt gebruik van het Hosted Citrix Mobility platform van Auxzenze

Naast de iPads worden ook de Smartphones via het Hosted Citrix Mobility platform beveiligd en beheert.


iPad hosted Citrix Auxzenze

Zorginstelling Surplus breidt het gebruik van een iPad in de zorg uit. Komende maand krijgen zestig extra cliënten de beschikking over een iPad.

De afgelopen maanden liep er een proef waarbij twintig cliënten en hun hulpverleners met elkaar communiceerden via beeldbellen per iPad.

Het ging om cliënten die gespecialiseerde zorg krijgen of logopedie.


In februari krijgen nog eens veertig cliënten met gespecialiseerde zorg een iPad. „Ook gaan we twintig iPads inzetten bij verpleging en verzorging”, zegt Angelique Noordeloos, projectleider Zorg Dichtbij. „Zo kunnen we via de iPad kijken of iemand zijn medicatie inneemt. Bij verzorging valt te denken aan ondersteuning van een mantelzorger met een dementerende partner. Die kan niet van huis en beeldbellen kan dan een oplossing zijn.” Bron: BN DeStem en Surplus


Hoe beveilig je de bedrijfsgegevens op mobiele devices en beheer je deze mobiele devices? Lees hier het artikel dat de hoofdlijnen aangeeft.


Wilt u meer weten over mobility en hoe u dit in kunt zetten in uw organisatie?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088-5585250 of via info@nullauxzenze.nlRead More →

Ruimtebewaking

Ruimtebewaking

Uw situatie

U hebt ruimtes met computer- en/of telecommunicatieapparatuur op verschillende locaties over het land verspreid. U bent verzekeringstechnisch goed beschermd door de aanwezigheid van traditionele brand- en rookmelders. Toch hebt u belang bij nog vroegtijdiger herkenning van mogelijk brandgevaar omdat uw productieproces of klantrelatie toch onherstelbare schade oploopt bij een mogelijk incident. Het loont niet om deskundig personeel op deze locaties 24×7 uur beschikbaar te hebben en toch wilt u zekerheid bij het beheer van deze uiterst bedrijfskritische ruimtes. U wilt de ruimtes centraal, kosteneffectief en op een proactieve wijze bewaken.


ICT oplossingen van AuxzenzeDe oplossing 

Auxzenze, heeft op basis van bovenstaande praktijksituatie in combinatie met EPO Monitoring een succesvolle oplossing ontwikkeld.

De bewaking van de ruimtes volgens het Early Warning Systems concept omvat de volgende onderdelen:

 • Branddetectie;
 • Vocht-, licht- en temperatuurbewaking;
 • Toegangsbeveiliging + visuele in- en uitgangscontrole;
 • Centrale bewaking.

Detectie potentieel brandgevaar

Door toepassing van branddetectie apparatuur in combinatie met EPO Monitoring wordt in een zeer vroeg stadium de basis van een mogelijke brand gesignaleerd.  Op deze wijze kan in een nog vroegere fase worden ingegrepen, waardoor brand- en gevolgschade voorkomen wordt.


Vocht-, licht- en temperatuurbewaking

Vocht-, licht- en temperatuur kan worden gemeten met behulp van een vocht-, licht- en temperatuurdetectie apparaat in combinatie met EPO Monitoring software.

Door de omgevingstemperatuur continu te meten worden afwijkingen van de normtemperatuur in een vroeg stadium gesignaleerd. Hierdoor wordt schade aan apparatuur door een te hoge temperatuur (bijvoorbeeld als gevolg van een slechte koeling) voorkomen. Een constante omgevingstemperatuur is noodzakelijk in een serverruimte. De hardware werkt daarbij goed en constant en gaat langer mee. Datzelfde geldt voor de accu’s van de noodstroomvoorziening en dat is een extra garantie voor de continuïteit.


In- en uitgangscontrole

Een (IP gestuurde) camera (webcam) in combinatie met EPO Monitoring software maakt opnames vanaf het moment dat de toegangsdeur tot de ruimte open gaat en zolang deze deur geopend is. Beelden worden vergeleken met de standaardsituaties. Verder wordt de visuele registratie van de bezoekers opgeslagen in de database.


Centrale bewaking

Gebruikmakend van de EPO Monitoring software, een vinding van Auxzenze, komen de bewakingsgegevens van alle ruimtes binnen bij de centrale servicedesk. Hier wordt op één overzichtelijk scherm de ‘toestand’ van alle ruimtes weergegeven. Op eenvoudige wijze kan vanuit dit scherm de detailinformatie worden opgevraagd en weergegeven in het scherm.


Andere toepassingen:

 • Gebouwenbeheer  (brandgevaar, energiemonitoring, inbraakbeveiliging, bewaking luchtkwaliteit)
 • Woonzorgcomplexen  (brandgevaar, inbraakbeveiliging, toezicht op afstand)
 • Archiefruimtebewaking  (brandgevaar, luchtvochtigheid en temperatuur)
 • Koelruimtebewaking  (temperatuurmonitoring, periodieke rapportages)

Uw SITUATIE?  Daar denken wij graag over mee!

Read More →

Auxzenze faciliteert Office 365 van A tot Z

Office 365

Auxzenze ook voor Office 365

Offi­ce 365 is een Cloud service van Microsoft die vertrouwde Microsoft Offi­ce-desktoptoepassingen combineert met professionele voorzieningen voor e-mail, gedeelde agenda’s, chat, vergaderingen en het delen van bestanden. Met O­ffice 365 beschikt u over veilige, hoogwaardige tools voor een vast maandbedrag zonder voorafgaande investeringen in de infrastructuur. U kunt sneller werken vanaf vrijwel elke plek, met het vertrouwde O­ffice.

 

Auxzenze kan Office 365 van A tot Z voor u faciliteren.

 

Dit betekent dat u de licenties via Auxzenze kunt aanschaffen, maar ook dat wij het complete migratietraject voor u kunnen uitvoeren. Na dit migratietraject kunt u voor vragen en ondersteuning bij onze Helpdesk terecht.

 

Hieronder in één overzicht de varianten van de Office 365 suites:


office 365


Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak: 088 -55 85 250 of via info@nullauxzenze.nl

Read More →

Page 1 of 3123>